Mobil fel 3

- Släppmedlet som underlättat vältandet i mer än 20 år!

ENKLARE
PS BITOFF blandas i vältvattnet i mycket små mängder ...
läs mer >

TIDSBESPARANDE
PS BITOFF underlättar och spar tid i ert  vältande...
läs mer >

RENARE
PS BITOFF är biologiskt nerbrytbart ....
läs mer >

Kontakta oss redan idag 

Telefon 035 - 10 49 00