Mobil fel 3

- Släppmedlet som underlättat vältandet i mer än 20 år!

LÅG DOSERING...
Blandas i vältvattnet i mycket små mängder ...
läs mer >

BIOLOGISKT ....
Nedbrytbar, innehåller inga toxiska eller svårnedbrytbara..
läs mer >

MILJÖCERTIFERIAD
Tillverkningen är miljöcertifierad...
läs mer >

Kontakta oss redan idag 

+46 35 10 49 00